Euskara : PLA-ZA-RA!

par | Fév 12, 2024 | Berriak | 0 commentaires

« Faites une place à l’Euskara ! ». C’est le slogan du collectif PLAZARA qui agit pour rendre le basque plus présent dans notre quotidien : du micro atelier de sensibilisation à l’accompagnement de stratégies publiques. PLAZARA répond à un grand besoin de médiation. Membre de l’association, j’étais heureux de participer à leur assemblée générale, le 7 février dernier, à Arbonne au coin du feu dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, à l’image de son équipe !

« Euskara, erdigunera ». PLAZARA kolektiboaren lema da. Euskara gure egunerokoan lekua bilakatzeko ekintzak garatzen ditu kolektiboak : sentsibilizazio tailer batetik estraegia publikoen laguntzera. PLAZARAk bitartekaritza behar handi bati erantzuten dio. Elkarteko kide gisan, kontent nintzen beren biltzar nagusia parte hartzeaz (peko argazkian), joan den otsailaren 7an, Arbonan. Su bazterrean, giro bero eta alaia zen, PLAZARA taldearen irudiko! 

Ci-dessous: photo prise à l’issue de l’AG…

POUR ALLER + LOIN / SAKONTZEKO

Voir le site: https://plazara.eus/fr/